Vil ha Gvammen - Vågsli i innkorta korridor

.

Samferdsledepartementet har lagt til grunn at E134 blir prioritert som ein av hovudvegsambanda mellom Austlandet og Vestlandet. I det vidare arbeidet med planlegging og utvikling av E134 som aust-vest-hovudvegsamband, legg departementet til grunn at E134 på strekninga Gvammen-Vågsli blir etablert i ein ny innkorta korridor nord for dagens E134, skriv Samferdsledepartementet i eit brev til Vegdirektoratet.