Tunnel Århus - Gvammen

.

Val av trasé for E134 gjennom Telemark er avklart og stadfesta gjennom
politisk drøfting og vedtak i Regionrådet for Buskerud, Telemark og Vestfold i november 2006

Same organet har prioritert prosjektet Århus-Gvammen i forhold til
NTP 2010-2019.

 

Les meir om prosjektet her.