Startar opp arbeidet

.

Fleire større prosjekt står no ved eit vegskilje.

I løpet av 2009 skal det tilsetjast prosjektleiar for bygging av Århus-Gvammen og ved årsskiftet 2009/2010 er det aktuelt å starte arbeidet med reguleringsplanar for nye Haukelitunnelar.

Dette og mykje meir blei det orientert om frå Vegvesenet si side under generalforsamlinga i AS Haukelivegen 18. Juni. Sjå presentasjonane frå region sør og region vest for konkret informasjon om både store og små tiltak.