Gvammen - Århus

.

Prosjektet inneber å bygge tunnel mellom Seljord og Hjartdal i Telemark og gjennom dette redusere kjøreavstand med omlag 1 mil og fjerne flaskehalsen Nutheimskleivane. 

Prosjektet er fullfinansiert med statlege midlar. 
Byggeperiode 2014 - 2019

Lenke: Prosjektside Statens vegvesen

E134 Gvammen-Århus