Rv 36 Seljord - E 18

.

For denne strekninga ligg det så langt berre føre skisseplanar, men det vil om kort tid starte eit arbeid med planlegging på strekninga Gvarv - Ulefoss. Delprosjekta på denne strekninga inngår som ein vesentleg del av bompengepakken for Telemark. Prosjektet er basert på bompengefinansiering.

 

Byggeperiode: 2014 - 2016

 

Lenker:

 

Bompengeprosjekt - framdriftsplan

 KVU Grenland (med RV36)