Rv 23 Drammen - Drøbak

.

Trafikk fra E134 som skal til Østfold eller Sverige/kontinentet sparer om lag 18 km på å kjøre RV23 i stedet for om Oslo.

Selv om RV23 er definert som stamveg, er deler av vegen svært dårlig – ikke minst i forhold til trafikkmengda.

Når prosjektet Dagslett – Linnes på RV23 er gjennomført, mener vi vegen bør endre vegnummer til E134 fram til E6 ved Vinterbro. På den måten får en tydeligere merket og markert ei bedre kjørerute for mange trafikanter enn via Oslo.


 Lenker:

 

Statens vegvesen: prosjektside

 Mulighetsstudie august 2008

  Brosjyre

Statens vegvesen: løsning med kostnadar

 Lokale bompengevedtak