Reguleringsplan-arbeid E134 Seljord-Åmot

.

Vegvesenet har nå starta opp arbeidet med å lage i alt 5 reguleringsplanar for strekninga Seljord-Åmot på E134. Desse prosjekta skal bompengefinansierast 100 %. Resultatet av arbeidet vil bli ein sikrare veg med mindre fare for fastkjøring om vinteren og der ein kan halde jamnare fart. Seinare skal flaskehalsutbetring frå Seljord til Notodden planleggast.  

Dette kjem i tillegg til pågåande arbeid nærare Haukeli, der den svært dårlege strekninga mellom Grunge kyrkje og Edland nå skal planleggjast med sikte på oppgradering 2010-2011 for statlege midlar. 

Viss alt går etter planen, vil vi i 2015 ha ein oppgradert E134 frå Åmot til Notodden grense. Dette er ei strekning på vel 8 mil - 1 mil kortare enn i dag. Då er også Århus-Gvammen tunnelen bygd for statlege pengar og det vil i alt vere investert omlag 1,5 milliard kr.

Du finn oversiktskart HER og 4 meir detaljerte planar HER.