Trude Holter prosjektleiar for Århus-Gvammen

.

Trude Holter, som nå er distriktsvegsjef for Vegkontoret på Notodden (Øvre Telemark distrikt) blir frå årsskiftet prosjektleiar på heiltid for å gjennomføre bygging av tunnelen Århus-Gvammen. Prosjektet har ein kostnadsramme på 1,1 milliard.

I eit intervju med avisa Varden 17. september blir det varsla åpning i 2015. 

Artikkelen i Varden finn du HER

 

 Foto: Knut Heggenes - Varden