Håpar på NTP-midlar til E134

.

 
- For E134 har det så langt ikkje kome lekkasjar om større tiltak, men vi kan legge merke til at både Siv Jensen og Ketil Solvik-Olsen hadde med E134 i «porteføljen» saman med dei andre større europavegane i dag. Vi reknar derfor med at det kjem midlar til nye tiltak også til E134, seier Børge Skårdal i E134 Haukelivegen om NTP.

Dagens pressekonferanse på Oslo S og tysdagens i Arna har gitt ein del signal om hovudretningane for komande NTP, med mest fokus på jernbane og ein del profilerte vegprosjekt, meiner han. -

-
Etter den omfattande prosessen med å utgreie hovudsamband aust-vest, der E134 kjem ut som eit fantastisk lønsamt prosjekt, vil det vere oppsiktsvekkande om Solvik-Olsen sitt initiativ ikkje resulterer i konkret handling. Vi er i tillegg spente på kva som generelt står om oppfølging av aust-vestutgreiinga og ikkje minst om det blir varsla bestilling av KVU for arm frå E134 til Bergen.
- For E134 Haukelivegen AS er det viktig at dei prosjekta som er med i plangrunnlaget frå Statens Vegvesen blir realisert så raskt som mulig. Dette gjeld fjellovergangen, med ny Seljestad-tunnel som førsteprioritet, og Kongsberg-Elgsjø. Strekningen Bakka-Solheim burde også stått ferdig samtidig med Rogfast.
Ny Seljestad-tunnel er eit svært godt miljøprosjekt. Ein sparer utslepp, spesielt frå tungtrafikken, og ein sparer nærmiljøet i Røldal, slår Skårdal fast.

Vil unngå kolonnekøyring med lang tunnel

.

Ein 25 km lang tunnel frå Liamyrane i Røldal til Vågslid i Vinje vil sikre trafikken uansett vær og føre på fjellet.

– Det er viktig, fordi konsekvensane med kolonnekøyring og vinterstengt veg blir større når trafikken blir fleirdobla med ein nasjonal hovudveg mellom aust og vest, seier Børge Skårdal i Haukelivegen As, til NRK

Skårdal reagerer også på Vegvesenet sitt forslag med tre tunnelar på den same strekninga mellom Vågslid og Røldal, noko han og mange andre meiner 8 kilometer med open fjellveg framleis vil føre til stengt veg og snøkaos.

– Vegvesenet har sagt at ein må rekne med kolonnekøyring og stengt veg med det forslaget dei har lagt fram, seier Skårdal til NRK.

 

Haukelivegen bind saman

.

Statens vegvesen meiner at full utbygging av E134 inkludert arm til Bergen kan gje ei samfunnsøkonomisk nettonytte på 26 mrd kroner.

Dette kjem fram i utredninga om sambandet mellom Austlandet og Vestlandet frå 2015. Kvifor vente med ei så god investering?

I den nye brosjyren vår kan du lese meir om kva me meiner er viktig å prioritere for å sikre ein moderne og vintersikker fjellovergang.